Sociaal – emotioneel

SOVA: zelfbeeld

Soms constateer je dat een leerling sociaal-emotioneel wat zwakker is, of hier begeleiding nodig heeft.
Vooral het zelf aangeven is dan moeilijk.

Daarom heb ik zelfsignaleringlijsten ontwikkelt die de leerlingen zelfstandig kunnen invullen. Kinderen leren zelf te reflecteren op gedrag/werkhouding. Hoe ziet de leerling zichzelf?

Deze zelfsignaleringslijsten zijn vanaf groep 4 te gebruiken.