Review: Effectief rekenonderwijs op de basisschool – Marcel Schmeier

0
2971
effectief rekenonderwijs op de basisschool

Als leerkracht en intern begeleider wil ik blijven ontwikkelen. Dit doe ik mede door vakliteratuur te lezen. Van kleuter tot zorg;  er komen verschillende onderwijsboeken voorbij. Ik deel graag met jouw mijn mening over de verschillende boeken die ik lees.
Vandaag deel ik je graag mijn ervaring met: Effectief rekenonderwijs op de basisschool van Marcel Schmeier.

Effectief rekenonderwijs op de basisschool

effectief rekenonderwijs op de basisschool

Titel: Effectief Rekenonderwijs op de basisschool
Auteur: Marcel Schmeier
Uitgeverij: Pica
Jaar van uitgave: 2017

 

 

 

 

Inhoud

Het boek bestaat uit zes hoofdstukken die je apart als artikel kunt lezen. Ben je dus in één onderwerp geinteresseerd, jij bepaalt wat je op dat moment nodig hebt.  De volgende onderwerpen komen in deze hoofdstukken aan bod:

  • Visie op rekenonderwijs
  • Effectieve opbouw van de rekenlessen
  • Omgaan met sterke en zwakke rekenaars
  • Het belang van automatiseren
  • Verhaal- en contextsommen
  • Effectieve rekenonderwijs op school voor de schoolleider, rekencoordinator of ib’er.

Over het boek Effectief rekenonderwijs op de basisschool

Het boek start met een terugblik van veranderingen binnen het rekenonderwijs en wat de gevolgen hiervan zijn. Daarnaast geeft dit hoofdstuk een beeld van de ontwikkeling van het traditionele rekenonderwijs en de opkomst van het realistisch rekenonderwijs. Het maakt duidelijk de overeenkomsten en verschillen zichtbaar en de daarbij behorende kenmerken. In eerste instantie had ik dit hoofdstuk snel willen skippen, maar bracht het mij uiteindelijk veel informatie. Toen de eerste stappen werden gezet naar het realistische onderwijs, zat ik zelf nog op de basisschool. Zelf was er op de pabo alleen aandacht voor het realistisch rekenen, dus is het ook goed om het gedachtengoed van het traditionele rekenen te kennen en zo mijn onderwijsvisie op het rekenonderwijs verder vorm te geven.

Wat is nu een effectieve rekenles?

Hoofdstuk 2 gaat over een effectieve rekenles, waarbij de tijd zo effectief ingezet wordt.
Daarnaast is er aandacht voor elke lesfase hoe je dit voor elke leerling zo effectief mogelijk inzet en hoe je eigenaarschap bij de kinderen kunt creeren en je de fases van voordoen naar zelf doen goed neerzet. Tijdens dit hoofdstuk ontdek je dat het tradioneel rekenen ook belangrijke waardes kent en je dit kunt gebruiken tijdens een effectieve rekenles. Effectief rekenen betekent van kale sommen naar toepassen in de praktijk. Zo leer je ook goede lesdoelen te vormen en het belang van de instructie. Daarnaast is er aandacht hoe je nieuwe leerstof wortelt in het lange termijn-geheugen. Alle informatie is wanneer mogelijk ook vormgegeven in een schema of voorbeeld.

Passende rekenlessen

In het passend onderwijs krijgen we veel meer te maken met verschillen tussen zwakke en sterke rekenaars. In dit hoofstuk ontdek je hoe je in je eigen dagelijkse lespraktijk aansluit op de onderwijsbehoeften van zwakke en sterke rekenaars en hoe je dit organiseert binnen je rekenles. In dit hoofdstuk komt duidelijk naar vormen dat er meer nadruk moet komen op preventie en vroegtijdig ingrijpen, omdat je veel achterstanden in een klas hebt het moeilijk is om deze kinderen op gewenste rekenniveau te krijgen. Wanneer je kinderen van het groepsaanbod loskoppelt, dan kan dit leiden tot een blijven leerachterstand. Daarom is het belangrijk om convergente differentiatie toe te passen zodat het voor elk kind effectief rekenonderwijs is.Automatiseren: wij eigenwijze leerkrachten blijken al jaren te zien dat dit onvoldoende aan bod komt in de aanwezige rekenmethodes. Dus hebben we hier zelf actie op ondernomen en besteden wij hier aandacht aan. Dit blijkt erg belangrijk te zijn en in het volgende hoofdstuk lees je dus alles wat met automatiseren te maken heeft: memoriseren, werkgeheugen en langetermijngeheugen en natuurlijk hoe je automatiseren doelgericht kunt toepassen. En nog fijner: met voorbeelden van een aantal werkvormen.

Verhaal- en contextsommen

En dan de verhaal- en contextsommen. Twee verschillende sommen, waarbij veel van de kinderen gevraagd wordt en wat je dus ook op een doelgerichte manier moet aanpakken. Kinderen hebben inzicht nodig in de opbouw en de onderdelen van deze sommen. In dit hoofdstuk wordt ook duidelijk hoe belangrijk het automatiseringsproces is voor deze toepassingsopgaven. Daarnaast is er aandacht voor rekenwoordenschat en hoe je als leerkrachtde toepassingsopgaven effectief kunt inzetten binnen je klas. Ook bij dit hoofdstuk zijn er veel verschillende, downloadbare materialen om direct te kunnen gebruiken in de klas.

Het laatste hoofdstuk is speciaal voor de schoolleider, ib’er en rekencoordinator die de ontwikkeling van het rekenonderwijs in de school aansturen. Allereerst is er een korte samenvatting van de informatie van voorgaande hoofdstukken waarbij aangegeven wordt waarom deze effectieve lessen zo belangrijk zijn en welke rol de schoolleider heeft in deze ontwikkeling. Daarnaast staat er omschreven hoe je het rekenondewijs als team en door de aansturing van de schoolleider kunt verbeteren en welke stappen je hierin kunt ondernemen.

effectief rekenonderwijs op de basisschool

Mijn mening over Effectief rekenonderwijs

Wanneer je start met het lezen van dit boek, kun je het niet aan de kant leggen. Ik had zoveel Ja! momenten bij het lezen. Wel is het zoveel informatie dat de informatie naar een werkdag niet helemaal mee binnenkomt. Ik zou dus adviseren om hier echt de tijd voor nemen op een vrije dag of in een schoolvakantie. De informatie is te waardevol om hier niet echt de tijd voor te nemen en om jouw klassensituatie te overdenken.

Het boek heeft veel voorbeelden en downloadbare materialen die een toevoeging zijn en waardoor je direct in de klas aan de slag kunt. De cartoonachtige samenvattingen en afbeeldingen zijn erg mooi en geven de informatie goed weer.

Fijn dat er zoveel aandacht is voor het automatiseren en verhaaltjessommen; waarbij ik zef als leerkracht mijn weg in probeerde te vinden en nu nog beter kan neerzetten. Daarnaast valt en staat alles bij een effectieve les en door hier veel aandacht aan te besteden en veel aandacht te geven over het waarom en het hoe kan elke leerkracht hier wel nieuwe aandachtspunten uit halen.

Maar ook het onderwerp omgaan met verschillen vond ik heel waardevol. In dit boek is het uitgangspunt om elk kind te geven wat hij nodig heeft. Juist daar ligt de hart van de leerkracht; alle kinderen geven wat zij nodig hebben.  Makkelijk is dit niet altijd, maar dit boek draagt hier in ieder geval bij dat je op rekengebied hierbij goed kunt aansluiten.

Nu is het boek uit en zit vol met notities geplakt, waarmee ik in de klas aan de slag wil gaan. Het is eerst van belang om zelf overzicht te krijgen waar ik als eerste mee aan de slag wil/kan gaan. Marcel Schmeier geeft ook aan dat jij zelf een begin kunt maken, maar dat het proberen waard is om het hele team te inspireren en zo een rekenontwikkeling in te zetten.

Conclusie

Een waardevol boek dus, maar wat ik wel erg jammer vind is dat de kaft zacht is. Na het wekenlang gelezen te hebben is wel duidelijk te zien dat hij gelezen is. Er zijn ezelsoren gekomen en het boek valt nu wat schuiner. Jammer, want dit boek is echt een boek dat je als naslagwerk moet gebruiken en elk jaar er weer bij moet pakken om te kijken hoe je je rekenonderwijs verder kunt verbeteren.

 

In deze blog deel ik mijn mening over een product. Dit product is door mijzelf aangeschaft. Door dit product aan te schaffen via bovenstaande link, kun je mij steunen. Lees hier meer over in mijn disclaimer.  Graag werk ik met u samen voor een review, bekijk de mogelijkheden voor een samenwerking. 

 

Vorig artikelZoek iemand die… met je meerekent!
Volgend artikelProject in het bos
Juf Anja
Als leerkracht (onder- en middenbouw) en ib'er op een basisschool zit ik vol informatie en ideeën om te delen. Ik denk graag projecten en thema's uit, maar geniet ook van het bedenken van een bewegend leerspel om leerstof actief te oefenen. Ik deel graag mijn kennis en praktijkervaring om leerkrachten te ondersteunen in de professionele ontwikkelingen en maak materialen die het leren van de kinderen kunnen ondersteunen.

Laat een reactie achter

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier je naam in