Oefenmaterialen voor rekenen

Op deze pagina kun je oefenmateriaal voor rekenen vinden die op deze website te vinden zijn.  De materialen zijn op onderwerp te vinden.
Tip!  Het artikel ‘Bewegend leren rekenen’ is een blog vol ideeën voor de groepen 1 t/m 6.

Methodes

Alles telt

Leren zichtbaar maken

Materialen voor groep 4:
Inschrijflijsten voor extra instructie per leerdoel (blok 1)
Inschrijflijsten voor extra instructie per leerdoel (blok 2)
inschrijflijsten voor extra instructie per leerdoel (blok 3) 

Inschrijflijsten voor extra instructie per leerdoel (blok 4)
– Inschrijflijsten voor extra instructie per leerdoel (blok 5)
– Inschrijflijsten voor extra instructie per leerdoel (blok 6)

Doelenmuur

Doelen blok 2
– Doelen blok 3
– Doelen blok 4
– Doelen blok 5
– Doelen blok 6

Mijn leerdoelen-blad

Leerlingsoftware

leerlingsoftware alles telt groep 1-2

 

Bij de methode Alles telt is er leerlingensoftware beschikbaar voor de groepen 1-8. Voor groep 1-2 is soms onoverzichtelijk welke spellen er al gespeeld zijn. Dit kun je overzichtelijker maken door het kind de bolletjes te laten kleuren op de alles telt aftekenlijst.

 

 

Methode-onafhankelijk materiaal per categorie

Getallenlijn

In groep 3 komt de getallenlijn t/m 100 aan bod.
Een visuele getallenlijn is goed te gebruiken in deze groep.
Eerst hangt de getallenlijn met alle getallen zichtbaar op, waarna je later in het jaar alleen nog de 1, 5, 10, 15, 20 etc. zichtbaar laat hangen. De andere kaartjes draai je om.  (zie ook onderstaande foto)
getallenlijn groep 3Wil je ook gebruik maken van deze getallenlijn?
Dat kun je doen door één van deze bestanden te downloaden:

Getallenlijn groep 3:   voorgekleurd
Getallenlijn groep 3: blanco achtergrond

getal

Sommige kinderen moeten veel oefenen met het maken van sommen op de getallenlijn. Tijdens mijn begeleiding gaven kinderen aan dat een getallenlijn zoveel moeite kostte. Ik ontwikkelde een werkblad met getallenlijn.

 

Splitsen

Oefen de splitsingen met deze splitskaartjes:

Splitskaartjes splitskaartjes 6
Splitskaartjes splitskaartjes 7
Splitskaartjes splitskaartjes 8

Optellen en aftrekken t/m 20

Om het optellen en aftrekken te automatiseren heb ik het spel ‘Sommenbingo t/m 20′  gemaakt om spelenderwijs met rekenen bezig te zijn.

 

 

 

 

 

 

Optellen en aftrekken t/m 100

Om het optellen en aftrekken te automatiseren is fijn wanneer kinderen een honderdtal kunnen splitsen in een aantal tientallen. Om dit te oefenen heb ik de verliefde harten in tientallen gemaakt.

Daarnaast is het oefenen op de getallenlijn gewenst om inzicht te krijgen in wat je doet. Met dit wisbord getallenlijn tot 100 kun je dit gezamenlijk oefenen.

 

Tafels

Sommige kinderen hebben de behoefte aan een tafelblad.  Download hieronder de volgende tafelbladen:

  • tafel van 1tafeldiploma per tafel
  • tafel van 2
  • tafel van 3
  • tafel van 4
  • tafel van 5
  • tafel van 6
  • tafel van 7
  • tafel van 8
  • tafel van 9
  • tafel van 10

Bij het bepalen van de tafels krijgen kinderen vaak een tafeldiploma. Voor kinderen met extra zorg, kun je ook zichtbaar maken welke tafelsommen ze al kennen en aan welke tafelsommen je gaat werken door gebruik te maken van deze tafeldiploma’s 

Oefenen

De kinderen van mijn klas krijgen tafelOEFENkaartjes. Deze mogen ze in bruikleen mee naar huis nemen, maar eigenlijk ziten ze in het laatje zodat ze elk vrij moment even de tafels kunnen oefenen.

Download:  tafelOEFENkaarten

 

Automatiseren

Spelenderwijs leren is goede manier om aan automatiseren te werken. Ik heb deze spelletjes gemaakt:

 

Rekenkundige begrippen

rekenbegrippen meer dan, minder dan, gelijk aan

Even als, meer dan, minder dan:  wat betekenen de tekens?  Deze posters maken dit zichtbaar voor de kinderen. Hier kun je ze bekijken. 

 

 

 

 

 

 

 

Delen met rest

Een lange periode heb ik verschillende kinderen extra begeleiding gegeven voor rekenen. Wanneer delen met rest werd aangeboden, was er vaak binnen de rekenmethode niet voldoende oefenmateriaal om dit te automatiseren. Dit is de reden dat de onderstaande rekenwerkbladen gemaakt zijn.  Ik gaf de kinderen een kleine hoeveelheid sommen per dag om elke dag even extra te oefenen.

Download: werkbladen delen met rest (1)

 

Coördinaten

Coordinaten kun je ook buiten de rekenles oefenen met het spel zeeslag. Dit hoeft niet perse met het spel. Lees hier meer over