Pasen

In het voorjaar is er aandacht voor al het nieuwe leven en in dezelfde periode start de vastenperiode en leven we toe naar het paasfeest. Pasen heeft voor een ieder een andere invulling en betekenis. Op deze verzamelpagina kun je alle materialen en lestips vinden die met pasen verbinding hebben en kunnen aansluiten bij de manier waarop jij invulling geeft aan het paasfeest:

Woordenschat

De volgende materialen en activiteiten zorgen voor een bijdrage aan de woordenschatontwikkeling van kinderen:

Prentenboeken

Prentenboeken rond kip en eieren kun je op deze verzamelpagina vinden.
Deze prentenboeken passen bij pasen:

Voor het Christelijke paasverhaal zijn de volgende prentenboeken aanraders:

Woordkaarten pasen

Materiaal volgt later.

Taal

Tijdens de paasperiode kun je verschillende taalactiviteiten uitvoeren:

Rijmeieren

eieren
Ga naar: rijmeieren

Communicatiespel: welk paasei is er gevonden?

paaseieren
Ga naar: zoektocht naar de paaseieren

Dit materiaal is beschikbaar vanaf 16 maart 2023.

Bij dit spel waar het kritisch luisteren, vragen stellen en omschrijven centraal staat proberen de kinderen te ontdekken welk paasei er gevonden is.

Rekenen

De volgende rekenactiviteiten zijn geschikt voor deze paasperiode:

Paaseierrun

bewegend leren pasen
Ga naar: paaseierrun

De paaseierrun is een activiteit waarbij leren en bewegen samenkomt. De materialen zijn verkrijgbaar voor rekendoelen van leerjaar 3 en 4.
Lees hier meer over deze activiteit. De materialen zijn verkrijgbaar via Voor de Leerkracht.

Spel

In deze categorie kun je alle materialen vinden waarbij via spel doelen aan bod komen:

Kleikaarten pasen

kleikaarten pasen
Ga naar: kleikaarten pasen

Maak van de paaseieren iets moois. Door slangen en vormen van klei te maken verschijnen er prachtige paaseieren. Hier lees je alles over dit materiaal en kun je de kleikaarten downloaden. Dit materiaal is zelfstandig in te zetten bijv. tijdens een werkles.

Overige materialen

Op de volgende verzamelpagina’s kun je ook materiaal vinden dat wellicht in te zetten is in deze periode:

thema kip en ei
Verzamelpagina kip, eieren en kuikens