Gezondheid

-> Dit project krijgt een grote update. Alle materialen zullen in een vernieuwde vorm in het schooljaar 2024-2025 online komen.

Dit project over gezondheid gaat over alle apsecten van de gezondheid: bewegen, goed voor je lichaam zorgen (hygiene) en voeding. De aandacht ligt niet op afvallen, maar gezond leven. Andere bijpassende projecten: het restaurant, de tandarts, ziek zijn en de tuin.

  Taal- en lezen

  De volgende taal- en leesactiviteiten en materialen zijn bij dit project in te zetten:

  Prentenboeken

  Om een project vorm en inhoud te geven, maak ik graag gebruik van prentenboeken. De volgende prentenboeken vind ik passende verhalen om gebruik van te maken of in te zetten tijdens het voorlezen:

  Woordkaarten

  Bij het thema gezondheid hebben we de woordkaarten opgedeeld in drie categorieen; fruit, groente en bewegen. Alle woordkaarten zijn in verschillende versies beschikbaar: met en zonder lidwoord en in hoofdletters.

  Rekenen

  Wereldorientatie

  De volgende wereldorienterende activiteiten zijn passend bij dit project:

  Beweegcircuit

  Spelactiviteit van de week

  Proeven & genieten

  Om te stimuleren om groente en fruit te eten, moeten de kinderen eerst in aanraking komen met de smaak. Met de volgende activiteiten staat het proeven en genieten centraal:

  Spelactiviteiten

  Gezond leven-twister

  Er mogen  4 deelnemers klaar gaan staan voor het spelkleed. Eén van de deelnemers die er naast staan te wachten, draait de wijzers op de draaischijf rond. De begeleider bij het spel vertelt op welke fruit of groente de deelnemers mogen gaan staan met handen of voeten. Bijv. rechterhand op appel etc. Degene die het langst kan blijven staan, heeft gewonnen.

  Download:  draaischijf voeten-handen fruittwister,  speelkleed (vergroten tot A2)
  Differentiatie: groente of fruit product wordt genoemd; deelnemers moeten met hand of voet op de kleur van het groente of fruitproduct gaan staan.

  Hindernisbaan

  De deelnemers lopen een hindernisbaan waarbij ze aan het einde een stuk (nep)fruit moeten pakken en zo snel mogelijk in een mand moeten gooien. Wie het eerste de fruit in de mand vol heeft, heeft gewonnen. Een hindernisbaan waarbij je moet rennen, springen, zak lopen en hinkelen.

  Speurtocht

  De deelnemers gaan een speurtocht lopen. De route van de speurtocht is geschreven. Tussendoor worden een aantal vragen gesteld. Bij elk juist antwoord krijgt het groepje een puzzelstukje in een envelop. Aan het eind mogen de enveloppen opengemaakt worden en de puzzel gemaakt.

  Gezonde bingo

  Je speelt het spel als gewone bingo, maar in plaats van getallen staan er plaatjes van fruit of groente op de kaart.

  Tikkertje thema gezondheid

  Er is een tikker en die probeert iemand te tikken. Als de tikker je bijna te pakken heeft, is het de bedoeling dat je een fruitsoort of een groente noemt. Je kunt dan niet getikt worden.

  Het sorteerspel: Er zijn verschillende soort fruit en snoep gemaakt of verschillende namaak fruit en snoep. De groep wordt in 2/3 teams gesplitst. Er wordt een korf en/of vuilcontainer geplaatst.  De ene is de fruitmand, de ander de vuilnisbak. Bij het fluitsignaal moeten de deelnemers een product pakken, rennen en het dan in de juiste bak gooien. Dan weer terug rennen en de volgende die aan de beurt is, aantikken.

  Fruit en groente memory

  Er zijn 40 kaartjes met een afbeelding van groente/fruit/sport of beweging erop, omgedraaid op tafel gelegd. Het is de bedoeling dat er 2 kaartjes steeds omgedraaid worden.

  Gezond leven kwartet

  Gezond leven-kwartet

  Creatief

  De volgende creatieve activiteiten passen bij thema gezondheid: