De brandweer

Bij het horen van een sirene zijn kinderen heel alert: welk van de hulpdiensten rukt uit?  Binnen dit thema staat de brandweer centraal.  Beleef samen de wereld van de brandweer!

Project de brandweer

 thema de brandweer

De volgende onderwerpen kunnen aan bod komen tijdens dit thema:

  • de hulpdiensten
  • het noodnummer
  • werkzaamheden van brandweer
  • kleding van brandweerman
  • gereedschap

Taal

Bijpassende prentenboeken

Deze prentenboeken sluiten erg goed aan bij dit project:

Voor Spuit Elf wordt brandweerolifant schreef ik een review!

Woordenschat

Met het gebruik van de volgende materialen kun je de woordenschat van de kinderen uitbreiden. In deze blog kun je tips voor woordenschatspellen vinden.

Woordkaarten

woordkaarten brandweer

Binnenkort kun je de vernieuwde woordkaarten hier vinden.

 Lettermuur

 Auditieve oefeningen

In dit document kun je verschillende auditieve oefeningen vinden die je in de klas kunt aanbieden.

Rekenmateriaal

Cijfermuur

cijfermuur brandweer

Cijfermuur hoeveelheden t/m 15
Cijfermuur cijfers

Kleikaart

kleikaart brandweer

De brandweer rukt uit voor een brand in een huis.  Met deze kleikaart kun je de leerlingen verschillende dingen laten uitvoeren:

– laat het juiste aantal vlammen uit het huis komen
– laat de juiste aantal brandslangen en/of brandweermannen zien
– geef de opdracht voor een bepaalde aantal vlammen.  Nu moet de leerling het juiste aantal meer of minder vlammen erop maken.
– laat eerst de leerling een aantal vlammen maken en cijfer erbij kleien. Leg nu het juiste aantal slangen uit.  Elke keer wanneer er een ‘slang spuit’  haal je een vlam weg.  Hoeveel vlammen zijn er nu nog?  Hoeveel brandslangen zijn er nog nodig om het vuur te doven?

 Creatief

Hoeken:

Brandweerspeelhoek:

 

Watertafel

Laat de kinderen de vlammen blussen in de watertafel. Hierbij kun je de volgende opdrachten/oefeningen geven:

  • Blus vlam met cijfer ….
  • Blus  x aantal vlammen
  • Blus het woord …….

De kinderen spuiten met een plantenspuit of waterpistooltjes op de vlammen.  Hierbij gebruik je de vlammenkaarten met cijfers 1 t/m 20 of vlammenkaarten met letters