spelideeën twister

Spelideeën bij Twister

Wie kent het spel Twister niet? Een spel wat zorgt voor gezelligheid, maar waarbij je kunt er ook een educatief tintje aan geven door lekker te spelen maar ondertussen extra te oefenen met de leerstof.  Op welke manier?  In deze blog geef ik meerdere spelideeën Twister om te gebruiken in de klas:

 

Twister – Hoe werkt het spel?

Twister bestaat uit een speelkleed en een draaischijf. De draaischijf heeft een verdeling met kleuren en lichaamsdelen: rechterhand, linkerhand, rechtervoet, linkervoet. Je draait de schijf en ziet nu op welke kleur je welk lichaamsdeel moet plaatsen. Je mag nu niet meer loslaten, maar moet later wel weer een ander lichaamsdeel verplaatsen. Je kunt dit spel op verschillende manieren spelen: opdrachten voor de hele groep of voor een enkel kind. Dit zorgt voor veel hilariteit! Zelf ben ik erg fan van spelletjes en kunnen de kinderen en ik ook erg genieten van het spelen van spelletjes!  Dus daar moeten we iets mee…

Twister is inmiddels in vele varianten verkrijgbaar:

https://partnerprogramma.bol.com/click/click?p=1&t=url&s=9500&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Ftwister-kinderspel%2F1004004012376518%2F&name=Twister%20spel&subid=twister

 

Koop bij bol.com

 

 

 

 

 

 

spelideeen met twister
Koop bij bol.com

Deze speelmat blijft mooier in gebruik, maar hier is het niet mogelijk om op te tekenen.

 

 

 

 

spelideeen met twister
Koop bij bol.com

 

 

 

 

 

 

 

Spelideeën Twister

Dit spel kun je op veel verschillende manieren inzetten in de onderbouw en middenbouwgroepen. Hierbij een aantal ideeën:

 • Woordjes lezen:  schrijf verschillende woorden op de stippen. Wanneer een kind een bepaald lichaamsdeel moet plaatsen op de stip, leest hij of zij het woord voor.
 • Hakken/plakken: plak afbeeldingen op de mat. Draai het lichaamsdeel en
 • Woordenschat:  teken verschillende afbeeldingen (passend bij thema) of bevestig woordkaartjes op de stip. Wanneer een kind een lichaamsdeel moet plaatsen benoemt de het kind de afbeelding. Je kunt hem of haar ook een zin laten maken met dit woord.
 • Tafels oefenen: schrijf verschillende uitkomsten op de mat. Draai de draaischijf en noem nu de tafelsom.
 • Rijmen: teken verschillende rijmafbeeldingen op de mat.  Geef nu deze opdracht: zet je (draai de draaischijf) op een woord dat rijmt op….
 • Verkeersborden oefenen:  teken of plak verschillende verkeersborden op de mat. Geef nu de volgende opdrachten:  Zet je…. op het bord waar je………………..
 • Splitsen: Schrijf de cijfers 0 t/m 10 op de mat. Vertel nu een aantal splitsverhaaltjes en laat de kinderen op het andere cijfer van de splitsing gaan staan.
 • Erbij/ erafsommen: schrijf verschillende antwoorden op de cijfermat. Kies het lichaamsdeel door middel van de draaischijf en lees de som hardop.
 • Erbij/ erafsommen: schrijf verschillende sommen op de cijfermat. Kies het lichaamsdeel door middel van de draaischijf en geef het antwoord.

Dit zijn zomaar een aantal ideeën om het spel twister in te zetten om leerstof te oefenen. Heb jij hier nog iets aan toe te voegen? Laat dit achter in een reactie en ik zal hem toevoegen aan dit lijstje.

spelideeën twister

Gebruik van het Twister kleed

Zelf heb ik ervoor gekozen voor een plastic twister vloerkleed.  Ik schrijf met een whiteboardstift op het kleed zodat ik de mat meerdere keren kan gebruiken. Na gebruik heb ik gekozen om de mat schoon te maken met whiteboardspray. Na een aantal keer hier gebruik van gemaakt te hebben laat de kleur van de mat wat los. Je kunt dit later weer bijwerken door de vakken te kleuren met een merkstift in dezelfde kleur. Een betere oplossing is om alles wat je geschreven hebt te verwijderen met een vochtig doekje.

Natuurlijk kun je ook gebruik maken van het Twister vloerkleed. Het is dan handiger om gebruik te maken van kaartjes met achterop klittenband zodat je de kaartjes goed kunt bevestigen. Dit is natuurlijk even een klusje om te maken, maar je kunt het hierna wel steeds opnieuw gebruiken.

Heb jij een andere tip of een andere ervaring? Deel deze met ons door een reactie te plaatsen.

spelideeën bij twister

 

 

 
communiceren kun je leren

Communiceren kun je leren?!

Communicatie;  wat is goed communiceren?  En hoe leer je goed communiceren?  Wat is communicatie nu eigenlijk?  Communiceren is niet voor iedereen zo vanzelfsprekend.

 

communiceren kun je leren

Communicatie: wat is dat?

Communiceren doet iedereen. Je deelt graag jouw boodschap/informatie uit naar een ander. De ander begrijpt dit en kan een boodschap terug geven.  Wanneer we de pyramide van Maslow bekijken zien we ook staan: ‘behoefte aan sociaal contact’  Communiceren is dus een belangrijke behoefte in ons leven.

Soms kan communiceren moeilijk zijn. Hier kunnen verschillende redenenen voor zijn: de boodschap draag je verkeerd over of je begrijpt elkaar niet. Je kunt op veel verschillende manieren communiceren. Een boodschap kun je zowel verbaal als non-verbaal overdragen. Wanneer je maar niet begrepen wordt, dan kun je gefrustreerd raken, somber of eenzaam zijn.

 

Ontwikkelen van communicatieve vaardigheden

In het onderwijs is er veel aandacht voor de taal- en leesontwikkeling van kinderen.  Maar soms is dit niet voldoende en heeft een leerling net wat meer begeleiding nodig bij het leren communiceren.  Ik geef je graag een aantal voorbeelden van activiteiten waarbij je kinderen leert communiceren met elkaar:

 

Vertelstenen/ Verteldobbelstenen

Vertellen in de kring kan voor sommige kinderen veel onzekerheid meebrengen waardoor ze blokkeren. Het is dan ook goed om de kinderen op weg te helpen met een onderwerp te bepalen.  Dit kun je doen met verstelstenen of dobbelstenen.  De verteldobbelstenen kun je bij verschillende educatieve spelletjesleveranciers bestellen. Vertelstenen maak je doorgaans zelf. Op deze stenen of dobbelstenen staan afbeeldingen. Deze afbeeldingen vertellen een verhaal.  Het kind kan aan de hand van de steen vertellen over een specifiek onderwerp.  Geef het kind de tijd om even na te denken over het onderwerp.

 

Logische volgorde

Leg een aantal platen neer in de juiste volgorde. Laat het kind het verhaal navertellen.

 

Kleuren maar….?!

Geef 2 kinderen dezelfde kleurplaat.  De leerlingen geven elkaar een opdracht om een bepaalde opdracht uit te voeren.  Leer de kinderen eerst de manier van opdracht geven aan:   Geef een ….. kleur aan……………..   of Kleur…….

 

Vliegtuigjes vouwen

Mijn kinderen vinden het heerlijk om vliegtuigjes te vouwen. Laat een kind dit vouwen en aan een ander kind bij elke stap vertellen wat hij/zij doet.  Laat de zin beginnen met ‘Ik……’  Natuurlijk is deze activiteit toe te passen op elke activiteit waar de leerling erg van geniet: torens bouwen, knutselen etc.

 

Ontwikkelingsmateriaal

Natuurlijk is er in de kleuterklas natuurlijk nog ontwikkelingsmateriaal wat ook goed te gebruiken is in een aantal hogere groepen.  Zet dit ontwikkelingsmateriaal dan ook zeker in.   Ik denk dan bijv. aan het communicatiespel.
Maar het programma ‘Bas spreekt een woordje mee’ zorgt er in ieder geval voor dat kinderen de vrijheid leren kennen om te praten. Tevens breiden ze de woordenschat uit en leren ze taal te begrijpen.

 

Vakliteratuur

Het boek ‘kinderen beter leren communiceren’ van Freda Kingma- van den Hoogen is een waardevolle aanvulling voor de boekenkast.

In dit boek is een therapieprogramma beschreven waarbij er aandacht is voor de communicatieve functies.  Dit boek bestaat uit 2 delen: informatie over de communicatieve functies maar ook een korte uitleg over het toepassen van het programma en deel 2: het therapieprogramma.

Binnen het therapieprogramma worden er verschillende activiteiten benoemd bij elke communicatieve functie. Aan de hand van observatielijsten voor ouders en leerkracht kun je bekijken aan welke communicatieve functies er gewerkt moet worden.  In het boek worden er verschillende activiteiten beschreven die je kunt uitvoeren met kinderen met de basisschoolleeftijd. Ondanks dat dit boek in eerste instantie geschreven is om kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum te begeleiden, zijn de activiteiten zeer goed te vertalen naar het onderwijs.

De activiteiten staan beschreven als begeleidingsmomenten waarbij er aandacht is voor de ontwikkeling van het kind.  De activiteiten zijn goed aan te passen tot een activiteit voor een grotere groep. Een goede instructie is natuurlijk van belang.  Want de leerkracht is het voorbeeld! Laat zien wat je van de leerling verwacht tijdens de activiteit door de rol vooraf te spelen zodat dit duidelijk is.

 

Welke tips voor het stimuleren van de communicatie kun jij andere leerkrachten nog geven?

 

 

 

 
logboek extra begeleiding

Ouderbetrokkenheid vergroten bij extra begeleiding.

Extra begeleiding van kinderen speelt zich vooral op school af.   Ouderbetrokkenheid is belangrijk (ook één van de pijlpunten van HGW) maar vaak is dit lastig.  In deze blog geef ik tips om tijdens de extra begeleiding van een leerling de ouderbetrokkenheid te vergroten.

ouderbetrokkenheid vergroten

1.  Samen in gesprek

Wat zijn je doelen voor de extra begeleiding?   Vanuit de klas of in de klas zul je voor jezelf doelen stellen. Meestal zijn deze doelen gericht op de leerstof.  Toch is het ook heel belangrijk om ook te denken aan de onderwijsbehoeften van een leerling.  Vraag daarom ook aan de leerling waarin hij/zij begeleiding nodig heeft. Dit kan niet alleen op cognitief vlak liggen maar ook bijv. op sociaal-emotioneel vlak.   Vaak kent de leerling zichzelf heel goed en weet hij/zij waar de knelpunten liggen. Met het formulier intakegesprek RT kun je je een goed beeld krijgen van een leerling.  Geef ook de ouders de mogelijkheid om een beeld te schetsen over de leerling.  Laat hen ook duidelijk de verwachtingen die zijn hebben over extra begeleiding verwoorden.

 

 

 

 

2.  Doelen stellen

Met stap 1 heb je een duidelijk beeld van de leerling en zijn omgeving gekregen.  Waarschijnlijk heb je ook een gesprek gehad waarbij de leerkracht de doelen qua leerstof heeft toe kunnen lichten.  Nu is het goed om een beginsituatie te beschrijven.  Je kunt hiervoor de informatie die je gegeven is gebruiken.  Vanuit deze beginsituatie ga je doelen stellen.   Ook hierin kun je de ouders en kinderen betrekken. Bespreek met elkaar de doelen. Bekijk of voor iedereen het doel duidelijk is.   Ga met elkaar op welke manier iedereen aan de doelen kan en zou willen werken. Spreek daarna af in welke mate en welke hoeveelheid er thuis gewerkt gaat worden aan de leerstof.

 

3.  Op school en thuis aan de slag

Tijdens het gesprek bij punt 2 kun je aan de hand van de doelen gaan plannen.  Ouders kunnen op dat moment ook aangeven welke mogelijkheden er zijn om de leerling thuis te begeleiden.  Maak tijdens dit gesprek duidelijke afspraken over welke rol de ouder binnen dit leerproces zal vervullen.  Bespreek ook met elkaar op welke manier de ouder je op de hoogte kan houden wanneer er iets aan de hand is of wanneer er vragen zijn over de leerstof.  Maak nu een planning voor een lange tijd.  Dit betekent niet een hulpplan waarbij je elke week kijkt wat je nu gaat aanbieden, maar maak een planning bij je lange termijndoelen.   Een voorbeeld van zo’n plan:

Week 38:    Voorbereiding op spellingsregel verdubbelaar
Instructie:   klanken onderscheiden  (korte klanken, lange klanken, medeklinkers etc.)
Materiaalgebruik:  bal
Extra inoefening:  werkbladen bladzijde …. uit …………………..

Week 39:   voorbereiding op spellingsregel verdubbelaar
Instructie:  herhaling klanken
oefenen van het verdelen van woorden in klankgroepen
Materiaalgebruik:  bal
Extra inoefening:  werkbladen bladzijde … uit…………………….

Week 40:  aanbieden van spellingsregel klinkerdief
Instructie: herhaling klanken en verdelen van woorden in klankgroepen
woorden verdelen in klankgroepen, verwoorden van klank aan eind van klankgroep, toepassen van spellingsregel
Materiaalgebruik: pen en papier
Extra infoefening:  werkbladen bladzijde…. uit…………………….

Wanneer je zo’n plan maakt, dan werk je echt naar het behalen van de doelen toe.  Je hebt nu een planning voor de komende tijd en je hebt duidelijk overzichtelijk in beeld op welke manier je de doelen gaat behalen.  Ben je benieuwd wat ik met die bal doe om de klinkerdief of verdubbelaar aan te bieden?  Kijk dan eens bij het artikel: ‘de verdubbelaar in stappen inoefenen’ 

 

4.  de uitvoering!

Ook tijdens de uitvoering van het plan kan de ouderbetrokkenheid erg hoog zijn.  Jij bent met een plan bezig, maar wanneer ouders thuis ook aan de slag gaan is het goed om elkaar op de hoogte te houden.  Dit kan bijv. door middel van een logboek.

logboek extra begeleiding

In dit logboek staat het volgende beschreven:

– een kort overzicht van het leerniveau van de leerling bij de start van uitvoering plan
– korte samenvatting van de doelen
– mogelijkheid tot evaluatieverslag
– kort overzicht van aangeboden leerstof van een ontmoetingsmoment
– overzicht van leerstof of leermaterialen waarmee ouders en leerling thuis aan het werk gaan
– ruimte voor ouders om vragen te stellen  en ruimte voor het delen van ontwikkelingen.

Je kunt dit logboek downloaden. Dit is een WORD bestand die je mag bewerken naar eigen inzicht voor gebruik op school of in RT praktijk.

[wpdm_file id=74]

5.  Evalueer je doelen

Je hebt ouders betrokken bij het vaststellen van een beginsituatie, bij het vaststellen van de leerdoelen, bij de uitvoering maar vergeet ouders niet bij het evalueren van de doelen.   Vaak neem je een toetsing af om te kijken of de doelen zijn behaald. Je kunt met deze feitelijke gegevens aan de slag. Maar je kunt niet alleen evalueren aan de hand van de toetsgegevens, maar ook door met de leerling en de ouders in gesprek te gaan.  Je kunt tijdens dit gesprek alweer stappen ondernemen voor een volgende periode.  Evalueer met elkaar de leerdoelen en stel nieuwe doelen op voor een volgende periode.

 

Op zoek naar meer RT materiaal?  Bekijk hier mijn materiaal met o.a. bewegend leren, gebruik van BLOON, spelling, lezen.

 

Welke tips kun je mij (en andere lezers) geven om de ouderbetrokkenheid te vergroten?

 

logo jufanja.eu
voorschotbenadering

Voorschotbenadering bij kleuters

Voorschotbenadering richt zich vooral op het fonemisch bewustzijn van kleuters en heeft als doel om een kleuter al voor te bereiden op het leesonderwijs in groep 3. In dit bericht vertel ik graag meer over voorschotbeandering en alles wat hier mee samenhangt.
 
 voorschotbenadering
 

Wat is voorschotbenadering?

Voorschotbenadering bied je aan ter voorkoming van evt. leesproblemen in groep 3. Deze benadering geeft een kleuter een voorschot mee op het leesonderwijs in groep 3. Voorschotbenadering richt zich vooral op het fonemisch bewustzijn van kleuters (analyse en synthese) waarbij ook aandacht is voor het schrijven. (invented spelling)

We onderscheiden de volgende fases:

 1. identificatie van fonemen/letters,
 2. manipulatie van fonemen/letters,
 3. klank/tekenkoppelingen aanleren, deze fasering is ten dele gebaseerd op het onderzoek van Murray (1998)

Lees hier verder over de verschillende fases.

Hoe bepaal je welke activiteiten je aan bod laat komen?

Het is vooral goed om duidelijk voor ogen te hebben welke onderwijsbehoeften de leerlingen hebben en welke leerstof ze al beheersen en waar de moeilijkheden liggen.

Maak een analyse naar aanleiding van observaties n.a.v. auditieve oefeningen het leerlingvolgsysteem, RSOK afnamegegevens CITO gegevens. Probeer te analyseren op welke gebieden er moeilijkheden liggen.  Met deze gegevens kun je ontdekken welke gebieden extra aandacht nodig hebben.  Start eerst met activiteiten uit fase 1 waarna je verder kunt werken naar fase 2/3.Hoe kom ik aan de materialen?

Van de volgende materialen maak ik gebruik:

1.  Mijn absolute nummer 1:    de map  ‘Fonemisch bewustzijn’  van CPS.  (inmiddels is er ook een vernieuwde versie)

fonemisch bewustzijn

2.  Van beginnende geletterdheid tot lezen  (Uitgeverij DeLubas)

Van-beginnende-geletterdheid-tot-lezen-set

3.   Letter van de week   (Linda Willemsen)

letter van de week

4.  Spelenderwijs rijmen    (Klasvanjuflinda.nl)

rijmen

 Organisatie

Nu je weet waar de moeilijkheden liggen en je verschillende bruikbare materialen op een rij hebt kun je een programma gaan samenstellen. Allereerst is het goed om na te denken over de organisatie.  Wanneer je aan de slag wilt met een aantal leerlingen dan moet je wel je klas in veilige handen geven aan iemand.  Of laat je juist een onderwijsassistent voorschotbenadering aanbieden?  Dit zijn verschillende keuzes die van invloed zijn op jouw programma.  Het is fijn wanneer het mogelijk  is om voorschotbenadering meer dan 1x per week ingepland kan worden.

Keuze van activiteiten

Maak een keuze van de activiteiten aan de hand van de analyses en onderwijsbehoeften van de leerlingen.  Bekijk hoe je deze onderwerpen eerst op een ‘makkelijke’ manier dit kunt aanpakken en dit steeds verder kunt uitbouwen.  Geef elke sessie een eigen onderwerp zodat je specifiek kunt richten op dit ene onderdeel.

Extra tips:

Bij het uitvoeren van de activiteiten is het goed om voor ogen te houden op welke manier je de leerstof aan zult bieden. Een aantal tips:

 1. Wissel de activiteiten af, maar zorg er wel voor dat er wel herhaling is.
 2. Zorg ervoor dat je makkelijk begint en er elke activiteit weer verder aan werkt om op een hoger niveau te komen.
 3. Zorg ervoor dat je niet alleen auditief aan de slag gaat maar zorg voor visuele ondersteuning en maak gebruik van spelletjes en klankgebaren.
 4. Zorg voor een registratieformulier per onderwerp/per kind.  Je kunt alle bijzonderheden direct noteren en dit later verwerken.
 5. Evalueer regelmatig tussendoor:  zo kun je een stap verder naar de volgende fase maken.
 6. Maak een leesdossier aan:  bewaar hier de gegevens van de RSOK, CITO taal voor kleuters en je analyse. Dit dossier kan waardevol zijn in groep 3 of hoger.
 7. Organiseer een lettercircuit:  biedt de klank die de week centraal staat aan met verschillende activiteiten.

 Wat zou jij graag nog meer willen weten over voorschotbenadering?

 

handtekening

 

Lees meer:
schrijfrichting oefenen

Schriftorientatie: leesrichting aanleren

In groep 2 komen de leerlingen in aanraking met de leesrichting/ schrijfrichting.  Maar hoe nu de leesrichting aanleren?

Schriftorientatie

Zelf zul je merken hoe ‘gewoon’ het is om alles van links naar rechts te lezen, bekijken of te plakken.  Bij de verschillende opdrachten in de kleuterklas wordt er al veel gevraagd van een kleuter wat betreft schriftorientatie. Sommige leerlingen blijven er moeite mee hebben.

leesrichting

 

De juiste leesrichting aanleren (of schrijfrichting) is soms nog wat lastig. Zeker wanneer er meerdere kinderen zijn moet je je ogen eigenlijk bij elke leerling hebben.  Om de juiste leesrichting en schrijfrichting aan te leren is het voor de kinderen handig wanneer ze ergens kunnen afkijken waar ze ook alweer moeten beginnen.  Een leerling moet zich dan wel bewust zijn dat hij daar op moet letten.

 

de leesrichting aanleren:  hoe gebruik je dit kaartje?

Onderstaand kaartje kun je op de tafel van de leerling van groep 2,3 of 4 plakken zodat het visueel zichtbaar is waar ze moeten starten en waar ze moeten stoppen. En dit dan met Speedy, die de juiste kant op gewezen gaat worden.

 

juf anja downloads

 

Kaartje leesrichting

 
race lezen

Race lezen (Kern 6 t/m 12)

Waarom race lezen?

Het leestempo verhogen;  dat willen we meestal graag.  Een aantal leerlingen kunnen wel goed lezen, maar moeten dit automatiseren om het tempo te kunnen verhogen.  Veel oefenen met lezen is de enige oplossing.    Vaak is de reactie van leerlingen:  alweer dat veilig & vlot oefenen?  Dat heb ik al gedaan.  (tenminste dat hoor ik vaak tijdens het invallen)  Een leescircuit met verschillende leesactiviteiten maakt lezen leuk en blijft het leerzaam.   Race lezen is een leuke activiteiten om tijdens het circuit in te zetten.

Race lezen 2

Wat is race-lezen?

Race lezen is gericht op het plezier hebben van lezen,  tempo te verhogen en het proberen van je doel te behalen.   Duo’s kunnen met race lezen aan het werk, maar ook tijdens RT kan er op een andere manier worden gewerkt.   Race lezen maakt het tempo of het aantal fouten inzichtelijk, waardoor de leerling zichzelf kan verbeteren.

Hoe werk je met de race leesbladen?

Je hebt een stopwatch en gekleurde marker nodig om aan de slag te gaan.  Bepaal eerst wat je doel is bij het werken bij de leerling.  Het tempo verhogen of het aantal leesfouten verminderen.   Je kunt dan op de volgende manieren aan de slag:

1. Tempo verhogen:  elke vakje is bijv. 2 seconden: probeer zo min mogelijk vakjes gekleurd te krijgen.

2. Fouten verminderen:  elk vakje is een fout. Kleur het aantal vakjes.  Lukt het de volgende keer om minder fouten te maken?

Je hebt met elk leesblad 3 kansen. Je krijgt dus 2x de kans om jouw scores te verbeteren.  Dit daagt leerlingen uit en bij elke leerling is er op zijn of haar niveau een ontwikkeling te zien.

race lezen

De leesbladen hebben een echte race uiterlijk om de kids te enthousiasmeren.

 

 

Downloads:

Race leesbladen bij Veilig Leren Lezen:
Race leesbladen kern 6
Race leesbladen kern 7
Race leesbladen kern 8
Race leesbladen kern 9
Race leesbladen kern 10
Race leesbladen kern 11
Race leesbladen kern 12

 

Verder oefenen met woordrijtjes in groep 4?
Bekijk dan de race leesbladen met specifieke leesmoeilijkheden.

 
bewegend leren rekenen

Bewegend leren rekenen (gr. 1 t/m 6)

Alle nieuwe leerstof moet ingeoefend worden om zo het automatiseringsproces te stimuleren. Door bewegend leren rekenen zorg je voor plezier en een leerzame tijd.  En reken maar dat de leerlingen enthousiast zijn! 

0009401136P-565x849

* En schudden maar!

Doelen:  automatiseren van sommen t/m 20
Materialen:  klein doorzichtig doosje met doorzichtige deksel, 2 dobbelstenen, evt. bingokaart.
Werkbeschrijving:  Laat de leerling of leerlingen om de beurt het doosje schudden. Wanneer de dobbelstenen stil liggen, bekijk je de cijfers/ogen.  Maak er nu een som mee. Je kunt kinderen zelf de keuze voor sommen geven + of -.   Je kunt de leerling de som laten opschrijven, maar je kunt er ook een spelelement in toevoegen dat je het antwoord mag afstrepen van je bingokaart.  Wie heeft er als eerst zijn of haar bingokaart vol?

* Gooi…denk… vang!

Doel: Automatiseren van sommen
Materialen: bal
Werkbeschrijving:   Ga met een groep in een kring staan. Zorg ervoor dat er een leerling in het midden van de kring staat. Deze leerling gooit onverwachts steeds een bal naar leerling. Voordat hij/zij gooit roept hij/zij een som en gooit hierna de bal.  De leerling moet de bal vangen en het antwoord roepen.

* Reken je rot!

Doel:  automatiseren van splitsingen t/m 10
Materialen:  A4 vellen papier met hierop de cijfers 0 t/m 10.
Werkbeschrijving: Hang de verschillende vellen papier op verschillende plekken op het schoolplein.  Noem een splitsing bijv.   ik ga 10 snoepjes splitsen:  5 voor mij en …………….. voor jou!  De kinderen rennen zo snel mogelijk naar het juiste antwoord toe.   Herhaal dit met splitsingen van verschillende getallen.
Differentiatie:  natuurlijk ook goed te gebruiken voor tafelsommen, optel of aftreksommen.

 

Enthousiast?  Ook binnen ‘met sprongen vooruit’  is er aandacht voor beweging. Aanrader!

 

 

 

Welke spelletjes heb jij hier nog aan toe te voegen?  Plaats ze in een reactie en ik zal deze toevoegen aan deze verzameling.

handtekening
spel om klankgroepen te oefenen

Oefenen met het maken van lettergrepen

spellingsoefening; bal

Voor verschillende taalactiviteiten is het belangrijk om woorden in lettergrepen te verdelen.  Zo komt het ook aan bod bij spellingsregels:
Eerst het woord in lettergrepen (of klankgroepen) verdelen en dan……

Regelmatig kan een leerling uitvallen op zo’n spellingsregel. Je gaat dan oefenen met zo’n leerling. Het is dan wel belangrijk dat een leerling een woord in lettergrepen kán verdelen. Want anders leer je stap 2 aan, maar heeft hij/zij stap 1 nog niet onder de knie.
Daarom deze korte en ook simpele spellingsoefening:

Materialen:
* bal
* woorden

Beschrijving:
Begeleider noemt een woord.  De leerling zegt het woord hardop na.  Hij gaat nu hardop het woord in lettergrepen verdelen. Op het plekje waar je het woord deelt, daar laat je de bal stuiteren.

Voorbeelden:
ja  (stuiter) ger
zo (stuiter) mer (stuiter) va (stuiter) kan (stuiter) tie

 
Er ontbreekt iets in je schrift

Er mist iets briefje

Er mist iets…  Regelmatig kom je tot de conclusie wanneer je leerlingenwerk aan het nakijken bent. Opdrachten vergeten of een aantal rijtjes vergeten.  Vervelend, maar het er mist iets briefje helpt je verder…

 

Vervelend omdat je ook graag zou willen zien of je je doel hebt kunnen behalen. Je hebt natuurlijk je controlerondje gelopen, maar zicht op het werk is ook wel fijn.  Dus wat doe je dan met een onduidelijk beeld?

Mogelijkheden

 

Schrift aan de kant om leerling de volgende dag hierop aan te spreken?  (maar je hebt zoveel aan je hoofd dat het niet handig is) Briefje erin plakken?  (tja… morgen bij het nakijken ben je vergeten wat hij/zij ook alweer moest afmaken)  En daarom dit:  Er ontbreekt iets…. briefje!

er ontbreekt iets briefje

Gebruik van ‘Er mist iets…’  briefje

Je kunt als leerkracht hierop aangeven wat je mist.   Niet altijd betekent dat een leerling het werk niet gemaakt heeft, maar soms op een andere bladzijde.
Afspraken die je bij het gebruik van dit briefje moet maken:
* Heeft de juf/meester jouw opdrachten niet kunnen vinden?  Laat het briefje in je schrift op die plek eruit steken
* Zijn er verbeteringen aangebracht of is het alsnog gemaakt, kruis dit aan op het briefje.
* Het briefje laat je altijd in je schrift zitten.
Brief stimuleren van lezen in zomervakantie

Op vakantie? (strip)boeken mee!

Elke leerkracht van groep 3 (en natuurlijk ook de andere groepen) zou het fijn vinden als zijn/haar leerlingen ook in de vakantie lekker zou genieten van het lezen van (strip)boeken.

1Uit onderzoek blijkt ook dat leerlingen zelfs een niveau terug kunnen vallen als we het hebben over het leesniveau.  Heb je hard gewerkt om het niveau op pijl te brengen/houden en dan zou dat verloren gaan in de zomervakantie.

Ouders zijn hier niet altijd van op de hoogte óf missen handvatten waarmee ze in de zomervakantie aan de slag kunnen.

 

 

Deze brief  kunt u aan het eind van het schooljaar meegeven met de leerlingen. De brief is persoonlijk gemaakt door het juiste niveau aan te geven. Ik heb er voor gekozen om beheersingsniveau én oefenniveau aan te geven.  Ik heb in de afgelopen jaren opgemerkt dat hier soms nog wel wat verwarring over is.

 

Downloads:
WORDPDF
handleiding bloon voor ouders

BLOON handleiding voor ouders/verzorgers

Een aantal weken geleden was ik op zoek naar een handleiding voor BLOON.
Niet voor mijzelf, welteverstaan, maar om duidelijk te communiceren naar ouders op welke manier BLOON werkt.

Helaas was er nog geen handleiding te vinden, maar vond ik wel deze handleiding voor de leerkracht. (Bron: MaartenV.be)

Maar het schrijven van een handleiding is soms zo makkelijk nog niet.  Gelukkig gaven @jufinger  en @talletjetaal mij feedback zodat ik het stuk uiteindelijk heb kunnen afronden.

bloon1

Op verzoek zijn er meerdere versies:
Versie 1:  Handleiding en in te vullen wachtwoordpagina
– Versie 2  Handleiding om via mail te versturen
Versie 3:  Printversie in te vullen wachtwoordpagina

 
tafeldiploma per tafel

Tafeldiploma’s per tafelsom

Je kent ze wel:  de tafeldiploma’s
Bij de start van het jaar hang je ze voor alle leerlingen op.  Wanneer een leerling een tafel kent, krijgt hij of zij een beloning.

Na een aantal weken weet je dat sommige kinderen nooit een volle tafelkaart krijgen.
Wat moet het voor een leerling teleurstellend zijn om aan het eind van het jaar bijna volle tafeldiploma’s te zien en die van jou leeg.  Net of je er ook niet hard voor werkt.

Daarom ontwikkelde ik deze tafeldiploma’s:
tafeldiploma's

Deze passen bij de doelen die je samen met een leerling stelt.  De leerling ziet toch de vorderingen. Wanneer een aantal keersommen van een tafel wel lukt is dit voor jou en de leerling en de anderen goed zichtbaar.
Deze tafeldiploma’s werken mee aan klimaat waar een leerling trots mag zijn op zijn/haar ontwikkeling.

Download: Tafeldiploma’s per som; tafel 1 t/m 10
klinkerschema

Overzicht: klinkers en medeklinkers

Overzicht van klanken

Voor kinderen die moeite hebben met spelling is het soms lastig om te onthouden wat nu de korte of lange klanken zijn.  Dit is toch heel belangrijk om bepaalde spellingsregels toe te kunnen passen.

 

Klankenschema

Dit klankenschema kan voorin een spellingsmap gestopt worden. Het is een soort afkijkblad waar het kind even kan ‘spieken’ om te kijken wat het ook alweer was, maar te gebruiken om de klanken uit het hoofd te leren.

klinkerss

 

Download dit document door op de afbeelding te klikken.
intakegesprek leerling bij RT

Formulier intake/kindgesprek RT

Hierbij een formulier wat handig is om te gebruiken bij de start van RT.
Vaak is er wel een hulpvraag vanuit de leerkracht, maar ook een leerling kan een duidelijk hulpvraag hebben. Vaak is het ook goed om wat achtergrondinformatie te hebben.

RTintake
Spelling: Posters spellingregels (zelfstandig spellen)

Spellingposters bij ‘Zelfstandig Spellen’

Spellingsregels;  als je ze weet en kunt toepassen dan kom je er wel met je spelling. Vaak is het onthouden én het toepassen lastig.

 

Spellingposters bij Zelfstandig spellen

Bij de methode ‘Zelfstandig Spellen’ (voor spellingzwakke leerlingen; vaak gebruikt bij RT) heb ik spellingsposters gemaakt.
Alle spellingsregels zijn overgenomen uit dit boek. De posters zorgen voor een visuele ondersteuning bij de spellingsregels.

Hoe te gebruiken?

Print de posters op A4 papier. Lamineer de posters. Hang ze boven of onder het bord.
Wanneer je aan de slag gaat met een spellingsregel: vergroot de A4 poster op A3 papier en hang deze duidelijk op het bord.

 

juf anja downloads

 

Spellingposters bij Zelfstandig Spellen

 

 
Met tempo lezen

Als RT’er krijg ik kinderen tijdens een sessie die heel goed woorden op een bepaald niveau lezen, maar dat er toch weinig vooruitgang is qua tempo lezen.  Goed om te oefenen en om het gevoel te krijgen welk tempo je moet hebben voor het lezen van een bepaald AVI niveau vind ik deze site:

avi1avi21. Je kiest het oefenniveau van de leerling uit.
2. Je kiest nu een verhaal (eventueel kun je ook doorklikken naar verhaal 6 – 10)
3. Kies nu voor het blauwe knopje voor het verhaal als je de tekst wil oefenen op instructieniveau en op het groene knopje voor de tekst op beheersingsniveau.
4. Je mag direct beginnen met lezen. Langzaam verdwijnen de woorden in het niets.

Mijn ervaringen:
* Goed te gebruiken om te oefenen met tempo
* Goed om te gebruiken om langzaam tempo te verhogen (eerst op instructieniveau, daarna beheersingsniveau)
* Voorzichtig met faalangstige/onzekere kinderen. Deze leerlingen hebben meer kans op blokkeren bij het zien van het verdwijnen van de tekst.
* Het geeft een gevoel van succes wanneer het kinderen lukt om de tekst uit te lezen.

 

 
poster hoe los ik een probleem op?

Hoe kun je problemen oplossen?

Op pinterest kwam ik de problem solving wheel tegen met de vraag erbij:  wie wil deze vertalen? Helaas is voor mij de bron onbekend, maar hier is wel de nederlandse vertaling:

problemen1

 

 

Deze poster staat leuk in de klas, maar heeft wel een duidelijke instructie bij de start van het schooljaar.  Laat de verschillende manieren om problemen op te lossen uit spelen door de leerlingen.  Geef aan dat dit allemaal mogelijke oplossingen zijn.

Wanneer leerlingen moeite hebben om problemen op te lossen kun je ze wijzen op het wiel. Bespreek dan met hen wat de beste manier is om dit probleem op te lossen.

 

Bekijk hier het aanbod van posters op jufanja.eu
Stelles gooi een verhaal

Stellen: Gooi een verhaal!-spel

Op pinterest kwam ik een -roll-a-story- spel tegen. Een erg leuk spel, maar wel in het engels. Daarom heb ik dit spel naar het Nederlands vertaald.

gooi een verhaalspel

Beschrijving van het spel:
– Gooi de dobbelsteen:  kijk nu over welk persoon jouw verhaal gaat
– Gooi nog een keer:  kijk nu in de 2de kolom. Waar is jouw hoofdpersoon?
– Gooi nogmaals een keer: kijk in de 3de kolom om te zien waar jouw verhaal zich afspeelt.
Schrijf nu je verhaal!

Het originele spel  is van Ms. Jordan.
De nederlandse bewerking door jufanja.eu

 
Zicht op leesondersteuning: doelen en aanpak

zicht op leesondersteuningDe ontwikkeling van het leesniveau van één of meerdere leerlingen is niet voldoende. Je wilt met deze leerling(en) aan de slag.     Laten we even rustig nadenken voordat we starten met het schrijven van een aanpak:

Welk doel heb ik met mijn leesondersteuning?

Je doel vaststellen is zeker niet je eerste stap.  Want je kunt wel ‘zomaar’ een plan opstellen, maar het is goed om eerst eens te gaan analyseren.  Waar valt de leerling op uit?  Is er sprake van een tempoprobleem of heeft de leerling moeite met een bepaalde woordsoort uit te spreken of ??

Uiteindelijk zul je tot de conclusie komen dat vaak de leesondersteuning nodig is op één van deze gebieden:
– automatiseren om tot een hoger tempo te komen.
– de leerling beheerst een aantal leestechnieken nog niet bijv. het zingend lezen.
– de leerling maakt veel leesfouten tijdens het lezen
– de leerling leest radend
– leerling beheerst de techniek om een bepaalde woordsoort te lezen nog niet.

Welke technieken kun je gebruiken bij extra leesondersteuning?

Allereerst is het van belang dat er variatie is in de leesbegeleidingstechnieken.
Sommige technieken zijn meer geschikt voor spellende of radende lezer.

De volgende technieken kun je gebruiken bij het begeleiden van leerlingen die extra leesondersteuning nodig hebben:

 1. Flitswoorden maken van moeilijke woorden:   haal uit de tekst moeilijke woorden. Flits deze woorden. Dit kan door een flitsprogramma of ze in powerpoint te zetten. (doel:  automatiseren/tempo verhogen)
 2. Tekst kopieren:  Tekst met elkaar lezen en de moeilijke woorden markeren. Hierna de tekst nogmaals van kopie lezen. (Nieuwe woordsoort aanbieden en inoefenen)
 3. Wanneer een leerling veel foutjes maakt is het verstandig dat hij/zij de hele zin opnieuw leest na een fout. (radende lezer)
 4. De tekst of woordrij 3x lezen. Tijdens de verschillende keren lezen houd je de tijd bij. Natuurlijk proberen we dan de tijd te verbeteren. Je kunt de tijd/aantal fouten ook vastleggen in een grafiek. (automatiseren/ tempo verhogen)  Een voorbeeld hiervan zijn de race leesbladen.
 5. De leerling leest de woordrij of de tekst. Begeleider markeert de lastige woorden of de fout gelezen woorden. Hierna leest de leerling nog een keer de lastige/fout gelezen woorden. (nauwkeurig lezen/ nieuwe woordsoort aanbieden)
 6. Lezen van onzinwoorden:  deze woorden kun je niet raden. Je moet dus echt gaan lezen.  (nauwkeurig lezen)

 

Leesondersteuning bij leerlingen van groep 3

In groep 3 kun je natuurlijk ook gebruik maken van bovenstaande leesbegeleidingstechnieken, maar voordat je hiermee aan de slag gaat is het handig om te analyseren wat er aan de hand is waarom een leerling uitvalt.  De struiksma toetsen kunnen je hierbij helpen.

In groep 3 kan het voorkomen dat het lezen nog niet lekker loopt omdat de leerling de klank-tekenkoppeling nog niet goed voldoende geautomatiseerd heeft.  Tijdens het lezen moet de leerling met de andere letters zien te ontdekken welk woord er staat.   Ga dan terug naar de basis en ga aan de slag met het stimuleren van klank-tekenkoppeling.

In groep 3 is het verder van belang dat er veel hardop gelezen gaat worden. Wanneer je dit vanaf het begin van het schooljaar dit doet zal het als gewoon ervaren worden.  Halverwege het jaar zal het leesniveau veel gaan verschillen. Ook dan is juist hardop lezen goed en zorg dat voor een klimaat waarin zich ook hardop durft te uiten.

Ten slotte…..

Vergeet niet dat extra leesondersteuning alleen op het technische of begrijpende aspect moet liggen.  Vergeet ook zeker de leesmotivatie niet en vraag je jezelf af:   Hoe kan ik deze leerling ook leren om te genieten van lezen?

 

 

 
bingo met tafelsommen

Bingo tafels 1 t/m 10

tafelbingo

Hoe speel je dit spel?

De juf is de spelleider. Ze heeft een grabbelpot met hierin de cijferkaartjes.
Ze trekt er elke keer een cijferkaart uit. Ze leest alleen de tafelsom op. De cijferkaart legt ze op volgorde van de getallenlijn op de tafel.

De kinderen kruisen het antwoord van de tafelsom op aan op de bingokaart.
Vooraf heeft u aangegeven wanneer ze bingo moeten roepen. Enkele voorbeelden:

–    1ste rij horinzontaal vol
–    2de rij horizontaal vol
–    3e rij horizontaal vol
–    1ste rij verticaal vol
–    2de rij verticaal vol
–    3de rij verticaal vol
–    4de rij verticaal vol
-hele kaart vol

Klik op de afbeelding hierboven om alle materialen van de tafelbingo te downloaden.

 

 

 

 
memory met tafelsommen

Tafelmemory

 

Tafelmemory

De tafels spelenderwijs oefenen?  Met deze tafelmemory maak je tafels oefenen nog eens leuk!  Ook leuk om thuis te gebruiken.

tafelmemory

Hoe maak je dit spel?

Je kunt bij dit spel kiezen om memory te spelen met één tafel of met meerdere tafels. Je print het spel op wit A4 papier of één dezelfde kleur gekleurd papier. Je lamineert alle kaartjes en knipt ze hierna uit.

 

Hoe speel je dit spel?

Je maakt een keuze welke tafels je gaat oefenen. Je pakt de kaartjes van je tafel(s) naar keuze en schudt dit door elkaar. Je legt hierna de kaartjes op zijn kop op de tafel. Degene die start mag 2 kaartjes omdraaien. Past de tafelsom bij het antwoord. Dan mag je ze van het speelveld afhalen en bewaren. Wie de hoogste stapel heeft (nadat alle kaarten op zijn) mag zich tafelwinnaar noemen!

juf anja downloads

 

Tafelmemory

 

 

Veel leerplezier!
Spelling dobbelspel

Spelling dobbelspel

Het idee is niet van mij afkomstig maar van teachingthird (helaas bestaat blog niet meer?), en ik vond het Engelstalige origineel op pinterest.
Ik heb mij dus ingezet voor een Nederlandse vertaling en heb daarbij wel wat moeten aanpassen.  Er zijn 2 versies, samengevoegd in één document.

Dit spel is goed geschikt voor het oefenen van een woordpakket. Gebruik bij dit spel kaartjes met hierop een woord. Verder is het handig om elke leerling een vel papier te geven.  Bij opdracht 5 kun je de instructie geven om een liedje te verzinnen op een bekende melodie zoals bijv. poesje mauw.
spreekvaardigheid engels: wie is het?

spreekvaardigheid engels: Wie is het?

Dit spel heb ik bedacht om de spreekvaardigheid van leerlingen te stimuleren tijdens de periode dat we werken over kleding en kleuren.

Wat te doen?
Print de smoelenboek van je klas uit in Parnassys:
parnassys1Kies nu je groep:
parnassys2Klik op:  toon overzicht.
Je krijgt nu een pagina in beeld met hierop alle pasfoto’s van de kinderen van de jouw gekozen klas.

Kopieer dit blad:
Knip nu de pasfoto’s aan de linkerkant, bovenkant en rechterkant los. Vouw de onderkant om. Doe dit met elke rij met foto’s. Je krijgt nu een speelveld:20130121_221957De kinderen kiezen een leerling uit klas uit.
De ander probeert in het engels te raden welke leerling het is door gebruik te maken van:

– type kleding
– kleur haar/ ogen
– haartype
– kleur kleding

Wanneer een kind niet bij de gegeven informatie past, sla je de foto om.
Beloningskaart ‘Donald Duck’

Het oefenen van nauwkeurigheid en zelfcontrole: bewustwording beloning
Leerling plakt sticker wanneer hij/zij gecontroleerd heeft.
activiteiten ter preventie van pesten

Activiteiten rond pesten

Elke school heeft een pestprotocol in de kast staan.
Wat te doen tegen pestgedrag en wat zijn de acties wanneer er sprake is van pesten? Je kunt dit allemaal in het pestprotocol of gedragsprotocol lezen.

Preventief handelen

Natuurlijk is het belangrijker om preventief te handelen.  Op mijn school hebben we een een speciale middag georganiseerd waarbij we in gesprek gingen rond het onderwerp ‘plagen en pesten’ Met dans, muziek en spellen probeerden we duidelijk te maken wat je zelf kunt doen om pesten te voorkomen en het uiten van gevoelens.

activiteiten ter preventie van pesten

Je kunt dit allemaal teruglezen in dit document.

Deze liedjes zijn ook goed te gebruiken deze middag: